Báo cáo và quản lý sự cố y khoa là một trong những hoạt động quan trọng trong kế hoạch cải tiến chất lượng của bệnh viện. Hiện nay bệnh viện đã có phần mềm Hệ thống quản lý sự cố rủi ro. Toàn thể cán bộ nhân viên y tế đều được tập huấn và tải phần ...