Bảng giá DỊCH VỤ KCB BHYT theo TT22 (Từ 17/11/2023).pdf

Bảng giá DỊCH VỤ KCB KHÔNG CÓ THẺ BHYT theo NQ01 (Từ 01/02/2024)

QĐ phê duyệt KQLCNT gói hóa chất 2023 2024.pdf

QĐ phê duyệt KQLCNT gói thuốc generic năm 2023-2024.pdf

GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ TỪ 20/08/2019

GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG BẢO HIỂM Y TẾ TỪ 15/08/2020

GIÁ DỊCH VỤ TEST NHANH COVID19 LẦN 1

GIÁ DỊCH VỤ TEST NHANH COVID19 LẦN 2 120.000

Vv_thu_hoi_QD_so_563

QĐ giá giường yêu cầu.pdf

Quyết định về việc ban hành Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh thực hiện tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Ninh Bình năm 2023.pdf

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.pdf

Quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu Mua sắm vật tư tiêu hao của Bệnh viện Tâm thần Ninh Bình.pdf

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 01 thuốc theo tên Generic.pdf