Trong quá trình xây dựng và biên soạn nội dung website , Ban biên tập chúng tôi vẫn không thể tránh được thiếu sót, rất mong nhận được đóng góp ý kiến để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.

Hỗ trợ kỹ thuật

  • Email: bvtamthanninhbinh@gmail.com
  • Website: http://benhvientamthanninhbinh.vn
  • Quản trị: 
  • Địa chỉ: Đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
  • Điện thoại: 02293872374
  • Fax: 
  •