GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ 

GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG BẢO HIỂM Y TẾ

GIÁ DỊCH VỤ TEST NHANH COVID19 LẦN 1

GIÁ DỊCH VỤ TEST NHANH COVID19 LẦN 2 120.000

Vv_thu_hoi_QD_so_563